” อาจารย์หวาน ” แพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองทั้งจากไทยและนานาชาติ

วุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าที่ได้รับการรับรองทั้งของไทยและของนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา หมอหวานได้เดินทางไปทำการสอบวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านานาชาติ ( International Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery : IBCFPRS) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยในการสอบวุฒิบัตรครั้งนี้ ต้องทำการสอบรวมกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบปากเปล่า

หลังจากการรอผลการสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ (Board of Directors) ของ International Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery: IBCFPRS ได้ให้การรับรองว่าหมอหวานสอบผ่านได้รับวุฒิบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านานาชาติ ( International Board for Certification in Facial Plastic Surgery) เป็นที่แน่นอนแล้ว
และก่อนหน้า ในปี 2555 หมอหวานได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จากแพทยสภาของไทย

จึงนับเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่สอบได้วุฒิบัตรทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าที่ได้รับการรับรองทั้งจากแพทยสภาไทยและจากองค์กรระดับนานาชาติ