เสริมจมูกไร้ซิลิโคน  VS.   ปลายจมูกไร้ซิลิโคน

 

หลายคนที่เริ่มสนใจในการศัลยกรรมจมูกอาจสงสัยกับคำว่า “เสริมจมูกไร้ซิลิโคน”  และ “ปลายจมูกไร้ซิลิโคน” สองคำนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกัน

 

บทนำ

 

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกมีการทำมานานหลายสิบปี เทคนิคและรูปทรงความนิยมก็ปรับเปลี่ยนไป

เนื่องจากลักษณะจมูกของคนไทยและคนเอเชีย มีสันจมูกไม่สูง จมูกสั้น ปีกจมูกกว้าง และกระดูกอ่อนปลายจมูกไม่แข็งแรง การผ่าตัดที่คนไทยเราคุ้นเคยก็คือการผ่าตัดเสริมจมูก และวัสดุที่เราคุ้นเคยในการศัลยกรรมจมูกก็คือซิลิโคน ซึ่งซิลิโคนก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย     หลังจากนั้นก็มีการประยุกต์ใช้เนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix-ADM) มาช่วยในการลดผลแทรกซ้อนจากซิลิโคน  โดยได้ผลลัพธ์ดีขึ้นและดูเป็นธรรมชาติขึ้น  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่:  การใช้เนื้อเยื่อเทียม ADM ในการเสริมจมูกและรองปลายจมูก)

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไป มีการผลิตกระดูกอ่อนผนังกั้นโพรงจมูกเทียม (Biocompatibility scaffold plate) จากสาร Polycarpolactone-PCL ที่เข้ากับร่างกายได้ดีและเมื่อเนื้อเยื่อร่างกายเข้าไปแทนที่ คล้ายกับเนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix-ADM)  แต่ผนังกั้นจมูกกระดูกอ่อนเทียม มีความแข็งแรงมากจนสามารถนำมาทำเป็นยืดผนังกั้นจมูกได้ ( Septal Extension graft -SEG) คล้ายกับการผ่าตัดยืดผนังกั้นจมูกจริงโดยใช้กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก ซึ่งส่งผลให้จมูกยาวขึ้น ปลายจมูกโด่งพุ่งขึ้น และปลอดภัยมากขึ้นโดยโอกาสที่ในระยะยาวที่ปลายจมูกจะบางและจะทะลุเหมือนที่เกิดจากซิลิโคนนั้นลดลง

 

คำจำกัดความ

 

 1. การเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน (No silicone rhinoplasty)

  การเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน คือการศัลยกรรมจมูกหรือเสริมจมูกโดยไม่ใช้ซิลิโคน อาจแบ่งได้ 2 แบบ โดยพิจารณาว่า คนไข้มีสันจมูกอยู่สูงเพียงพอแล้วหรือยัง

1.1 สันจมูกมีความสูงโด่งพอแล้ว หรือมีฮัมพ์สูง (Hump) ในกลุ่มนี้อาจทำเพียงการตอกหรือตะไบฮัมพ์ และแต่งปลายให้โด่งพุ่งขึ้นก็พอ โดยเทคนิคแบบปิด (Closed) หรือเปิด (Open) ก็ได้

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบไม่มีซิลิโคน โดยการผ่าตัดแบบปิด ( Closed rhinoplasty ) ทำการเย็บอินเตอร์โดม ( Interdomal suture )
และรองปลายให้พุ่งด้วย เนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix-ADM)

 

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบไม่มีซิลิโคน โดยการผ่าตัดแบบเปิด ( Open rhinoplasty ) ตอกและตะไบฮัมพ์ ( Humpectomy and rasping )  ทำการปรับปลายจมูกด้วยการเย็บอินเตอร์โดม ( Interdomal suture )

 

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบไม่มีซิลิโคน โดยการผ่าตัดแบบเปิด ( Open rhinoplasty ) รูปหลังทำเพียง 1 สัปดาห์   คนไข้มีฮัมพ์สูง ทำการตอกและตะไบฮัมพ์ ( Humpectomy and rasping )  ทำการปรับปลายจมูกด้วยการเย็บอินเตอร์โดม ( Interdomal suture )
และการเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน ( Cartilagenous shield graft )

 

 

1.2 กรณีสันจมูกโด่งสูงไม่เพียงพอ  อาจเสริมสันจมูกโดยใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ซิลิโคน เช่น เนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix-ADM) (อ่านเพิ่มเติมได้ที่:  การใช้เนื้อเยื่อเทียม ADM ในการเสริมจมูกและรองปลายจมูก)   Gore-Tex (วัสดุที่ใช้เย็บซ่อมแซมหลอดเลือด)  กระดูกอ่อนใบหู กระดูกอ่อนผนังกั้นโพรงจมูก   กระดูกอ่อนซี่โครง  กระดูกอ่อนบดผสมกับไฟบรินกลู ( Crust cartilage with fibrin glue ) เป็นต้น

โดยจะทำการผ่าตัดด้วยเทคนิคแบบปิด ( Closed ) หรือเปิด ( Open ) ก็ได้แล้วแต่กรณี  การผ่าตัดแบบนี้จะถือว่าเป็น  การทำศัลยกรรมจมูกแบบไม่มีซิลิโคนเต็มรูปแบบ( NO Silicone Rhinoplasty)”

 

 

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบไม่มีซิลิโคนโดยการผ่าตัดแบบปิด ( Closed rhinoplasty )  ใช้การเสริมสันจมูกและรองปลายให้พุ่งด้วย เนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix-ADM) ทั้งหมด (อ่านเพิ่มเติมได้ที่:  การใช้เนื้อเยื่อเทียม ADM ในการเสริมจมูกและรองปลายจมูก)

 

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบไม่มีซิลิโคนโดยการผ่าตัดแบบเปิด ( Open rhinoplasty ) คนไข้จมูกมีกระดูกฮัมพ์  และขาดความสูงที่สันจมูก   เสริมสันจมูกด้วยกระดูกอ่อนให้โด่่งขึ้น มีการตอกกระดูกฮัมพ์ ( Humpectomy )และตะไบฮัมพ์  และปลายปลอดภัยไร้ซิลิโคนจากการใช้กระดูกอ่อนจากผนังกั้นโพรงจมูกให้ปลายพุ่งสวยขึ้นปลอดภัยจากความเสี่ยงซิลิโคนทะลุที่ปลาย  และเพิ่มความเรียวพุ่งของปลายด้วยการเย็บอินเตอร์โดม ( Interdomal suture )

 

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบไม่มีซิลิโคน โดยการผ่าตัดแบบเปิด ( Open rhinoplasty ) คนไข้จมูกคดแต่กำเนิด เสริมสันโดยใช้กระดูกอ่อนให้โด่งขึ้น และเพิ่มความเรียวพุ่งของปลายด้วยการเย็บอินเตอร์โดม ( Interdomal suture )

 

2. การเสริมจมูกแบบปลายจมูกไร้ซิลิโคน ( Tip no silicone )

การเสริมจมูกแบบปลายจมูกไร้ซิลิโคน คือการศัลยกรรมจมูกหรือเสริมจมูกโดยไม่ใช้ซิลิโคนอยู่ที่ปลายจมูก อาจมีการเสริมซิลิโคนที่สันจมูกหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับว่าคนไข้มีสันจมูกสูงอยู่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่ต้องเสริมซิลิโคนที่สันจมูก   ก็จะเรียกว่า  “การทำศัลยกรรมจมูกแบบไม่มีซิลิโคนเต็มรูปแบบ ( NO Silicone Rhinoplasty)” ได้เช่นกัน    การทำผ่าตัดแบบนี้จะมีความปลอดภัยในระยะยาวมากกว่าเสริมจมูกโดยซิลิโคนปกติ  และลดภาวะแทรกซ้อนที่พบได้จากการเสริมซิลิโคนธรรมดา เช่นปลายจมูกบาง  ซิลิโคนทะลุ  การมีพังผืดหดรั้งกับแกนแท่งซิลิโคน เป็นต้น

 

รูปคนไข้ก่อนและหลังการทำจมูกแบบปลายไม่มีซิลิโคน  Fortuna Technique โดยการผ่าตัดแบบเปิด ( Open rhinoplasty ) คนไข้มีซิลิโคนอยู่แล้วเดิมแต่อยากแก้จมูกให้ปลายจมูกยาวขึ้น พุ่งขึ้นและปลอดภัย ปลายไม่มีซิลิโคน   จึงทำการเปลี่ยนแท่งซิลิโคน เสริมที่สันจมูกเท่านั้น  ส่วนปลายใช้กระดูกอ่อนผนังกั้นโพรงจมูกเทียม (Polycarpolactone-PCL plate) มายืดผนังกั้นจมูก  ซึ่งส่งผลให้จมูกยาวขึ้น  ทำการเย็บอินเตอร์โดม ( Interdomal suture )
และรองปลายให้พุ่งด้วย เนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix-ADM)

 


บทความโดย หมอหวาน ฟอร์จูนคลินิก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า