คุณกำลังค้นหา "ไขมันตาเยอะ"

[กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง] 👀 ตาเปลี่ยน หน้าเปลี่ยน… หน้าหวาน ดูเด็กลง เปลี่ยนไปเลยค่า (ตา)

ก่อนหน้า คนไข้มีหนังตาตกหย่อน และมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อย หนังตาบดบังชั้นตา ทำให้ดูเหมือนไม่มีชั้นตา หลบใน และสองข้างสูงไม่เท่ากัน ไขมันตาเยอะทำให้ตาดูอูม ทำให้ชั้นยิ่งไม่ชัด เบ้าตาใหญ่ไม่เท่ากัน กระดูกโหนกคิ้วสูงและหย่อน ทำให้ระยะหนังตาดูสั้น ทำให้ดูดุ ดูมีอายุ หางตาตกลง ดูไม่สดใส