ดูวิธีเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

https://fortune-clinic.com/wp-content/uploads/2018/01/before-3.jpg

ดูวิธีเตรียมตัวหลังผ่าตัด

https://fortune-clinic.com/wp-content/uploads/2018/01/after.jpg