Dr-Chalerm-หมอเฉลิม-ฟอร์จูนคลินิก-FortuneClinic

นพ.เฉลิม สุพักตร์มนตรี ผู้ก่อตั้ง Fortune Clinic “ฟอร์จูนคลินิก” คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ฟอร์จูนคลินิก เปิดทำการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 เดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้นใต้ดิน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นที่ยอมรับ และรู้จักอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศัลยกรรมเสริมจมูก ภายใต้ชื่อ “หมอเฉลิม ฟอร์จูน”

เนื่องจากผลตอบรับที่ดีมาก และมีผู้สนใจเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่คลินิก เพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฟอร์จูนคลินิกจึงได้ทำการย้ายที่ตั้งจากศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้นใต้ดิน มาเปิดใหม่ในย่านประชาชื่น ใกล้ตลาดบองมาเช่ และวัดเสมียนนารี ในปี พ.ศ. 2554 ทำให้มีพื้นที่มีกว้างขวางขึ้น มีศักยภาพในการรองรับผู้มารับบริการได้มากขึ้น และ ปรับเปลี่ยนขยายห้องผ่าตัด เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ปัจจุบันฟอร์จูนคลินิกมีคุณหมอ 4 ท่าน นำทีมโดย
1. หมอเฉลิม (นายแพทย์เฉลิม สุพักตร์มนตรี)
2. อาจารย์หวาน (นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล) – อาจารย์ผู้สอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Facial Plastic and Reconstructive Surgery ที่คุณหมอเฉลิมเล็งเห็นถึงฝีมือและความชำนาญ
3. หมอแม็ค (นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์) และ
4. หมอนิจ (พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์) – คุณหมอลูกศิษย์คุณหมอเฉลิม ซึ่งรับรองฝีมือโดยคุณหมอเฉลิม ซึ่งได้ฝากผลงานดีๆมากมายให้พิสูจน์ฝีมือในเห็นมาแล้วมากมาย โดยใช้เทคนิคเฉพาะที่ศึกษาเรียนรู้จากคุณหมอเฉลิม ซึ่งทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างของฟอร์จูนคลินิก