Recent Posts

คุณกำลังค้นหา "เลาะกระดูกอ่อนหลังหู"

[ใช้หลังหูชิ้นเดิม+เนื้อเยื่อเทียม] แก้ไขปลายบางใส เห็นขอบกระดูกหลังหูที่ปลายจมูก เลาะใช้หลังหูชิ้นเดิม ตอนนี้สวยเนียนเป็นธรรมชาติขึ้นมากเลยค่า (จมูก)

เดิมคนไข้เคยเสริมซิลิโคนและรองปลายกระดูกอ่อนหลังหูมาแล้ว แต่ทรงแข็งทื่อ สันเป็นแท่งมาก ผิวหนังบางมาก ปลายจมูกบางใสเห็นเป็นรอยขอบกระดูกอ่อนหลังหู เป็นเหลี่ยมๆไม่เนียน ปลายจมูกดูโก่งงุ้ม รูจมูกมีแผลเป็นหดรั้ง ผิวหนังผนังกั้นกลางจมูกหดรั้ง ปีกจมูกกว้างและห้อย

[ใช้หลังหูชิ้นเดิม] แก้ไขปลายบางใส เห็นขอบกระดูกหลังหูที่ปลายจมูก ให้กลับมาหวานเนียนเป็นธรรมชาติ (จมูก)

เดิมคนไข้เคยเสริมซิลิโคนและรองปลายกระดูกอ่อนหลังหูมาแล้ว แต่ทรงแข็งทื่อ สันเป็นแท่งมาก ผิวหนังบางมาก ปลายจมูกบางใสเห็นเป็นรอยขอบกระดูกอ่อนหลังหู เป็นเหลี่ยมๆไม่เนียน ปลายจมูกดูโก่งงุ้ม รูจมูกมีแผลเป็นหดรั้ง ผิวหนังผนังกั้นกลางจมูกหดรั้ง ปีกจมูกกว้างและห้อย

Recent Posts